REVFIT FILOSOFI & GRUNDSTENAR

Denna modell och filosofin utgår från hur hela vårt liv är skapad, från dagen vi börjar ta våra första steg och till allt annat som kommer efter det. Den mest utvecklande tiden vi har i livet är när vi är barn. Det är då vi kan upptäcka nya saker att behärska med vår kropp och sinne. Motorik, balans, stabilitet, känsel, lukt, smak, syn, styrka, rörlighet och mycket mer.

  1. Allt börjar med rörelse som är grunden till våra möjligheter. Vi tar ett exempel; ett barn ska ta sina första steg, det är en ny rörelse som måste behärska och det kräver självkännedom.

  2. Nästa steg blir träning att stå på egna fötter och börja koppla hur fötterna ska styras. Hur vi ska balansera och stabilisera när vi tar det första steget.

  3. Denna träningen leder till utveckling. Vi har nu utvecklat ett nytt mönster i livet, Och detta genom en grund rörelse som vi tränar och skapar en självkännedom om vår egen kropp kopplat till vårt sinne.

  4. Detta gör att möjlighet och nya dörrar öppnas för vår egenmakt över oss själva. Nya möjligheten kanske blir att vi ska börja springa.

  5. Då är det dags att upprepa cirkeln. En ny rörelse måste grundläggas som börjas tränas upp som leder till en ny utveckling och slutligen öppnas nya möjligheter.